casino, Nyheter

BOS inväntar Högsta domstolens beslut i tvisten om Svenska Spel

Svensk Handel för onlinespel väntar på ett beslut från Högsta domstolen innan de går vidare med sitt klagomål mot operatören Svenska Spel.

Under 2019 lämnade branschorganisationen Svensk Handel för Onlinespel (BOS) in ett klagomål till Konsumentverket gällande speloperatören Svenska Spel och tv-kanalen TV4.

I klagomålet hävdades att ett inslag i den populära talkshowen Nyhetsmorgon, där ett skraplott skrapas live av en gäst, i själva verket är en form av spelreklam och inte följer relevanta bestämmelser, såsom att tillhandahålla obligatorisk konsumentskyddsinformation.

Under utredningen begärde BOS och Konsumentverket att få tillgång till det kommersiella avtalet mellan Svenska Spel och TV4. Detta gjordes för att ge myndigheten en större inblick i avtalets ekonomiska omfattning och struktur, men begäran nekades av Svenska Spel.

BOS och Konsumentverket vände sig då till Patent- och marknadsdomstolen, som höll med om att Svenska Spel skulle ge tillgång till det kommersiella avtalet.

Svenska Spel överklagade dock i sin tur till en högre instans som gav operatören rätt och rekommenderade att inte bevilja tillgång.

I en upptrappning av tvisten överklagade BOS och myndigheten till Högsta domstolen. Överklagandet togs upp och Högsta domstolen kommer nu att inleda en process för att bedöma om Svenska Spel är skyldigt att ge BOS och byrån tillgång till sitt kommersiella avtal med TV4.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, säger om domen: ”Högsta domstolens beslut att pröva målet är ett stort genombrott för BOS och för att värna om konsumentskyddet i Sverige.”

Alla parter väntar nu på Högsta domstolens slutliga beslut och kan därifrån gå vidare till den ursprungliga tvisten om huruvida Svenska Spel och TV4 har brutit mot reglerna för spelreklam.